Specials

Inkoop, logistiek en supply chain

De VOC was een van de eerste supply chain specialisten in de moderne betekenis. De Romeinen en Alexander de Grote gingen hem voor. Maar het besturen van een logistieke keten is nog steeds een hell of a job. Het begint al bij het definiëren van het begrip ‘supply chain’. Veel, vaak wollige definities komen we […]

Special Onderhandelen

Onderhandelingen vinden dagelijks plaats, tussen vele verschillende partijen en met verschillende doelen. Vanuit het perspectief van inkopers behandelt de special Onderhandelen de onderhandelingen met leveranciers. De special concentreert zich op onderhandelingen die vaak complex zijn en meestal meer gespreksrondes duren. Inkopers moeten dan alle onderhandelingskennis en -methodieken inzetten om tot goede inkoopresultaten te komen. Anne […]

Special Public Procurement

Special Public Procurement

In 2014 werden de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bekendgemaakt voor concessieopdrachten, de klassieke overheid en voor nutsbedrijven. Deze drie richtlijnen zijn via de Aanbestedingswet op 1 juli 2016 van kracht geworden. De aanbestedingswetgeving streeft zoveel mogelijk eerlijke marktconcurrentie na. Echter, de prijs die lidstaten hiervoor moeten betalen, is een vergaande juridisering van de overheidsinkoop. Met als gevolg […]