Inkoop in strategisch perspectief is hét boek voor inkoopprofessionals en studenten in het hbo-onderwijs. Het boek richt zich op het standaardiseren van producten en diensten en het terugbrengen van het aantal leveranciers, waarmee vervolgens heldere contracten worden afgesloten.

Een goede inkoopafdeling kent de visie en strategie van de organisatie en onderhoudt uitstekende relaties met alle afdelingen. Dit doet zij door helder en open te communiceren en goed te luisteren naar wat nodig is. Door haar professie en toegevoegde waarde verleidt zij de organisatie om samen te werken en vertaalt dit naar passende oplossingen.

Op deze site vind je meer informatie over dit boek én de auteurs: Arjan van Weele, Jordie van Berkel-Schoonen en Gert Walhof. En je kunt het boek bestellen!

 

In deze nieuwe editie speciale aandacht voor:

 • Cyclisch inkoopmodel: Naast de bekende lineaire inkoopmodellen, presenteert dit boek het cyclische inkoopmodel. Inkooptransacties en -relaties zijn nooit af. Ervaringen aan het eind van een inkoopcyclus zijn de input voor de volgende. Ervaringen van leveranciers in het verleden werken door in transacties vandaag en in de toekomst.
 • Inkoop en waardecreatie: Meer aandacht voor hoe inkoop en leveranciers klantwaarde, maatschappelijke waarde en aandeelhouderwaarde kunnen creëren. Voor hetzelfde geld.
 • Duurzaam en circulair inkopen: Hiervoor worden nieuwe modellen en ideeën gepresenteerd. Dit onderwerp komt nu gezien haar belang en actualiteit direct aan het begin van het boek aan de orde. Daarmee zet het hoofdstuk het kader voor de rest.
 • Public procurement: Covid 19 heeft de betekenis van een professioneel inkoopbeleid binnen de overheid onderstreept (mondkapjes, vaccins). Hier valt nog veel te winnen. Naast rechtmatigheid beschrijven wij hoe publieke organisaties tegelijkertijd veel doelmatiger kunnen inkopen.
 • Technologie: De rol van digitalisering in inkoop is sterk toegenomen. Deze editie besteedt hier expliciet aandacht aan.

Inkoop in strategisch perspectief

Gericht op inkoopprofessionals, die inkoop krachtig binnen hun organisatie willen verankeren

 

Special Public Procurement

Ook fysiek te koop >

 

De Special Public Procurement belicht:

 • De grondbeginselen die aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid ten grondslag liggen.
 • De specifieke kenmerken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid.
 • De elf aanbestedingsprocedures die voor de overheid gelden.
 • De specifieke problemen die zich kunnen voordoen in de eerste fasen van het inkoopproces.

Special Onderhandelen

Ook fysiek te koop >

De Special Onderhandelen belicht:

 • De context van de onderhandeling.
 • Verschillen bij handel en industrie.
 • Het proces van onderhandelen.
 • Onderhandelingsstrategie: winnen of verliezen?
 • Onderhandelingsvaardigheden voor inkopers
 • Onderhandelen en andere culturen

De special wordt afgesloten met een begrippenlijst en een aantal discussievragen.

Special Inkoop, logistiek en supply chain

Ook fysiek te koop >

 

 

 

De Special Inkoop, logistiek en supply chain belicht:

 • De samenhang tussen de functie van Inkoop en de supply chain.
 • Het klantenorderontkoppelpunt (KOOP).
 • De voorraadstrategiematrix.
 • Het belang van de leveranciersbetrouwbaarheid bij het bepalen van veiligheidsvoorraden.
 • Logistieke prestatie-indicatoren.
 • De criteria en de grondslagen voor het berekenen van de veiligheidsvoorraad.
 • De problematiek voor inkoop in productieomgevingen.

De special wordt afgesloten met een begrippenlijst en een aantal reflectieopdrachten.

‘Het boek biedt een verfrissende kijk op het inkoopvak. Het is zeer bruikbaar voor toekomstige inkopers en voor studenten die een salesfunctie ambiëren.’

Anne Staal – Hogeschooldocent en Onderzoeker in Inkoop, Management & Ondernemerschap. Hanzehogeschool Groningen

‘Het boek biedt zowel aan studenten als beginnende inkopers een theoretische omkadering voor hun opstart in het vak inkoop. Bijkomend worden er verschillende modellen besproken die zeer makkelijk geïmplementeerd kunnen worden in een praktijkomgeving.’

Kristof Heremans – docent bij Crescendo CVO